شروع پرقدرت

زمان شروع کسب و کارتان، برای نشان دادن ماهیت برند و ارزشهایی که برای مشتریانتان می توانید ایجاد کنید نیاز به یک هویت بصری متناسب با برند خود دارید. با طراحی یک هویت بصری یکپارچه و قدرتمند، می توانید قدم اول خود را مستحکم و مطمئن بردارید.

شرط اول خوشمزگیست ، هویت بصری ، شرکت تبلیغاتی الف ، طراحی لوگو ، طراحی لوگوتایپ ، طراحی هویت بصری

توسعه بازار

زمانی که کسب و کار شما به عنوان یک برند تجاری در فضای رقابت دچار سکون شده و حرکتی ندارد، وقت آن است که با حفظ خط مشی اصلی و هویت بصری موجود، هویتی جدید بسازید تا برند شما را دوباره زنده نشان دهد و اعلام کنید که بیشترین اهمیت را برای مشتریانتان قائل هستید.


هویت برند؛ بیش از هشتاد درصد آگاهی و دریافت مخاطب از برند، دیداری است و هویت بصری بیشترین سهم را در ایجاد هویت برند دارد.

ماندگاری؛ سازمان و برندی که در زمینه هویت بصری سرمایه گذاری می کند، به مشتریان خود نشان می دهد که حوزه فعالیت خود را انتخاب کرده و تصمیم دارد در آن باقی بماند.

رفتار حرفه ای؛ هویت بصری به معنای شخصیت و لباس کسب و کار است. پس لباس طراحی شده و مناسب، نشانه حرفه ای بودن است.

رسمیت؛ با ایجاد یک هویت بصری یکپارچه، شرکت یا برند اطمینان می یابد که به رسمیت شناخته می شود و به خاطر سپرده می شود.

تمایز؛ زمانی که طراحی هویت بصری برند یکپارچه می شود، در میان مخاطبان خود قابل تشخیص و متمایز است.

افزایش آگاهی؛ یک هویت بصری متناسب و قوی می تواند آگاهی مشتری را بهبود بخشد و یک بال قوی در فضای رقابتی باشد.

میز کار طراحان شرکت تبلیغاتی الف، طراحی هویت بصری، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراح یست اداری، طراحی اوراق اداری