شناسنامه پروژه

  • سفارش دهنده: شبکه چهارم سیما
  • توضیحات: درطراحی هویت بصری شبکه چهار سیما به دلیل حفظ ساختار لوگوی شبکه چهار که از فرم شمسه هشت پر (شمسه ایرانی) پیروی می کند، مجموعه الف طبق این ساختار و به شکلی کاملا ایرانی و مدرن به آن پرداخته است. علاوه بر استفاده دو بعدی از شمسه و با اقتباس از مقرنس در معماری ایرانی فرمی سه بعدی با ساختار شمسه هشت پر طراحی و از اجزای آن در آرم استیشن ها (Logo Station) استفاده شده است. متریال های انتخابی در طراحی گرافیک و هویت شبکه آینه (شیشه، کریستال، برلیان) و فیروزه می باشند.استفاده از آیینه و شیشه در فرهنگ و معماری ایرانی نقش بسزایی داشته و این متریال ها بدلیل ارزشمند بودن در میان قدما از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و هنر ناب ایرانی بسیار از آنها بهره برده است. متریال فیروزه نیز به دلیل هم راستایی با رنگ هویت شبکه و جایگاه این سنگ ارزشمند در میان مردم و هنرمندان مورد استفاده طراحان این مجموعه قرار گرفته است. این سنگ زینتی علاوه بر زیبایی فوق العاده با عقاید فرهنگی و هنری و مذهبی مردم این مرز و بوم نیز گره خورده است.
  • تاریخ انجام پروژه: 1394-1395
  • نوع پروژه: ,
هویت بصری دو بعدی و سه بعدی شبکه چهار سیما 1، دو بعدی و سه بعدی شبکه چهار سیما، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتابپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری
هویت بصری دو بعدی و سه بعدی شبکه چهار سیما 2، دو بعدی و سه بعدی شبکه چهار سیما، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتابپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری
هویت بصری دو بعدی و سه بعدی شبکه چهار سیما 5، دو بعدی و سه بعدی شبکه چهار سیما، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتابپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری
هویت بصری دو بعدی و سه بعدی شبکه چهار سیما 4، دو بعدی و سه بعدی شبکه چهار سیما، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتابپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری

پروژه های مشابه