شروع پرقدرت

زمان شروع کسب و کارتان، برای نشان دادن ماهیت برند و ارزشهایی که برای مشتریانتان می توانید ایجاد کنید نیاز به یک هویت بصری متناسب با برند خود دارید. با طراحی یک هویت بصری یکپارچه و قدرتمند، می توانید قدم اول خود را مستحکم و مطمئن بردارید.

شرط اول خوشمزگیست ، هویت بصری ، شرکت تبلیغاتی الف ، طراحی لوگو ، طراحی لوگوتایپ ، طراحی هویت بصری

توسعه بازار

زمانی که کسب و کار شما به عنوان یک برند تجاری در فضای رقابت دچار سکون شده و حرکتی ندارد، وقت آن است که با حفظ خط مشی اصلی و هویت بصری موجود، هویتی جدید بسازید تا برند شما را دوباره زنده نشان دهد و اعلام کنید که بیشترین اهمیت را برای مشتریانتان قائل هستید.


هویت برند؛ بیش از هشتاد درصد آگاهی و دریافت مخاطب از برند، دیداری است و هویت بصری بیشترین سهم را در ایجاد هویت برند دارد.

ماندگاری؛ سازمان و برندی که در زمینه هویت بصری سرمایه گذاری می کند، به مشتریان خود نشان می دهد که حوزه فعالیت خود را انتخاب کرده و تصمیم دارد در آن باقی بماند.

رفتار حرفه ای؛ هویت بصری به معنای شخصیت و لباس کسب و کار است. پس لباس طراحی شده و مناسب، نشانه حرفه ای بودن است.

رسمیت؛ با ایجاد یک هویت بصری یکپارچه، شرکت یا برند اطمینان می یابد که به رسمیت شناخته می شود و به خاطر سپرده می شود.

تمایز؛ زمانی که طراحی هویت بصری برند یکپارچه می شود، در میان مخاطبان خود قابل تشخیص و متمایز است.

افزایش آگاهی؛ یک هویت بصری متناسب و قوی می تواند آگاهی مشتری را بهبود بخشد و یک بال قوی در فضای رقابتی باشد.

شرکت تبلیغاتی الف را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

میز کار طراحان شرکت تبلیغاتی الف، طراحی هویت بصری، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراح یست اداری، طراحی اوراق اداری