فرم درخواست بریف

مرحله 1 از 5 - اطلاعات برند

20%
  • به نکاتی از قبیل منفصل یا متصل بودن یا لزوم استفداه از اعراب در صورت لزوم اشاره گردد
    • زمینه فعالیت شرکت/پیشینه/محصول/شرایط فروش/تغییرات آینده در محصول
    • مشکلات و چالش هایی که در حال حاضر با آنها مواجه هستید و یا دغدغه های شما چیست ؟(بطور مثال :فروش فصلی ، افزیش تعداد رقباو محصولات مشابه چینی با قیمت نازل)
    • چرا مخاطب باید این محصول را انتخاب کند؟