نمونه کارها - فروشگاه اینترنتی پاویش

فلسفه طراحی هویت بصری فروشگاه اینترنتی پاویش

هویت بصری فروشگاه اینترنتی پاویش 5، فروشگاه اینترنتی پاویش، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری
هویت بصری فروشگاه اینترنتی پاویش 6، فروشگاه اینترنتی پاویش، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری
هویت بصری فروشگاه اینترنتی پاویش 7، فروشگاه اینترنتی پاویش، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری
هویت بصری فروشگاه اینترنتی پاویش 8، سالن زیبایی فروشگاه اینترنتی پاویش، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتابپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری

شرکت تبلیغاتی الف را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شناسنامه پروژه

تاریخ اجرای پروژه: 1395

زمینه فعالیت: فروشگاه اینترنتی

سفارش دهنده: برند پاویش

نوع پروژه: طراحی هویت بصری (برندینگ)


اقلام پروژه


نمونه کارهای مرتبط


  • ۱۳۹۵-۰۸-۰۵