نمونه کارها - موسسه ریاضی پژوهان خلاق

فلسفه طراحی هویت بصری موسسه ریاضی پژوهان خلاق

هویت بصری موسسه ریاضی پژوهان خلاق ، هویت بصری، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی هویت بصری
هویت بصری موسسه ریاضی پژوهان خلاق 2، هویت بصری، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی هویت بصری
هویت بصری موسسه ریاضی پژوهان خلاق 3، هویت بصری، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی هویت بصری

شناسنامه پروژه

تاریخ اجرای پروژه: 1397

زمینه فعالیت: آموزشگاه تخصصی ریاضیات

سفارش دهنده: آموزشگاه علمی ریاضی پژوهان

نوع پروژه: طراحی هویت بصری (برندینگ)


اقلام پروژه


نمونه کارهای مشابه