نمونه کارها - شهرک سینمایی ایران

فلسفه طراحی هویت بصری شهرک سینمایی ایران

طراحی هویت بصری شهرک سینمایی ایران
هویت بصری شهرک سینمایی ایران 2، هویت بصری، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی هویت بصری
هویت بصری شهرک سینمایی ایران 3، هویت بصری، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی هویت بصری
هویت بصری شهرک سینمایی ایران 4، هویت بصری، طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی هویت بصری

شناسنامه پروژه

تاریخ اجرای پروژه: 1397

زمینه فعالیت: سینما و تلویزیون (طرح پیشنهادی)

سفارش دهنده: شهرک سینمایی غزالی

نوع پروژه: طراحی هویت بصری (برندینگ)


اقلام پروژه


پروژه های مشابه