دیجیتال مارکتینگ

برندینگ و دیجیتال مارکتینگ به زبانی ساده

به شکل واضح می‌توان گفت که در دنیای کنونی یک برند بدون مبحث برندینگ مانند اتومبیلی بدون تایر محسوب می‌شود. زیرا در این صورت آن برند نمی‌تواند هیچ‌وقت به جلو گام بردارد و از رقابت جا می‌ماند. مسلما امروزه برای یک شرکت یا فعالیت، نیاز به حضور ابزارهای مختلف دیجیتالی بسیار حس می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند از این طریق جایگاه خود را نه تنها حفظ کنندتا آن را نیز ارتقا دهند.   برندینگ در حقیقت روشی است که از طریق آن...