نمونه کارها - OANA

فلسفه طراحی پوستر و شعار OANA (سازمان خبرگزاری‌های آسیا-اقیانوسیه)

سازمان خبرگزاری‌های آسیا – اقیانوسیه موسوم به خبرگزاری اوآنا (OANA) در سال ۱۹۶۱ برای ایجاد تعادل در برابر جریان یکسویه اطلاعات؛ در منطقه آسیا – اقیانوسیه به وجود آمد. سازمان خبرگزاری‌های آسیا- اقیانوسیه 44 عضو دارد. مجمع سازمان خبرگزاری‌های آسیا – اقیانوسیه هر سه سال یک‌بار در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. این مجمع در سال 1397 به میزبانی ایران (خبرگزاری ایرنا) برگزار شد. اوآنا دو سوم گردش اطلاعات را در اختیار دارد. کشورهای عضو اوآنا  ۵۶ درصد تولید ناخالص جهان، حدود ۵۰ درصد تجارت جهانی، بیش از ۶۰ درصد قلمرو آبی و بیش از ۲۵ درصد حجم حمل و نقل هوایی را در اختیار دارند. طراحی پوستر و شعار این مجمع در سال 1397 به سفارش خبرگزاری ایرنا در شرکت تبلیغاتی الف انجام شده است.

کانسپت طراحی پوستر و طراحی شعار برای این سازمان، از ماهیت آن وام گرفته شده است. فلسفه شکل گیری این سازمان ایستادن در مقابل جریان خبری غرب است. این در حالی است که مهد دو سوم اخبار عالم شرق عالم است. کانسپت این دوره از اجلاس اوآنا طلوع آفتاب از شرق عالم ایده پردازی و متناسب با آن طراحی اقلام پروژه انجام شده است. شعار این دوره از نشست اوآنا “خورشید هر روز از شرق طلوع می کند.” ایده پردازی شد. متناسب با این شعار، پوستر اجلاس با به تصویر کشیدن لحظه طلوع خورشید اشاره زیبایی به ماهیت اوآنا دارد.

طراحی پوستر و شعار oana، رسانه، تبلیغات، آژانس تبلیغاتی، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتابپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری، کمپین تبلیغاتی، برندینگ
طراحی پوستر و شعار oana، رسانه، تبلیغات، آژانس تبلیغاتی، هویت بصری، طراحی هویت بصری، شرکت تبلیغاتی الف، طراحی لوگو، طراحی لوگوتابپ، طراحی ست اداری، طراحی اوراق اداری، کمپین تبلیغاتی، برندینگ

شرکت تبلیغاتی الف را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شناسنامه پروژه

تاریخ اجرای پروژه: 1397

زمینه فعالیت: خبرگزاری

سفارش دهنده: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)

نوع پروژه: طراحی پوستر و طراحی شعار


اقلام پروژه:

  • طراحی پوستر
  • طراحی شعار

نمونه کارهای مشابه