شناسنامه پروژه

 • سفارش دهنده: انجمن هنرهای نمایشی
 • زمینه فعالیت: فرهنگ و هنر
 • تاریخ انجام پروژه: 1395-1396
 • نوع پروژه: ,
 • اقلام پروژه:

  طراحی لوگو و لوگو تایپ (Logo and Logotype) شامل:
  • اصلاح و بازسازی لوگو (Logo)
  • طراحی لوگوتایپ (Logotype)

  طراحی عناصر اصلی (Basic Elements) شامل:
  • اصلاح و تعریف رنگ (Color)
  • تعریف سبک حروف (Font)
  • طراحی بافت (pattern)

  طراحی اوراق اداری (Stationary) شامل:
  • طراحی سربرگ A4
  • طراحی سربرگ A5
  • طراحی پاکت A4
  • طراحی پاکت نامه
  • طراحی کارت ویزیت
  • طراحی کاغذ و دفتر یادداشت
  • طراحی CD و پاکت CD

  طراحی گرید ها (Grids) شامل:
  • طراحی گرید کاتالوگ
  • طراحی گرید بروشور

  طراحی عناصر کاربردی (Sample Application) شامل:
  • طراحی ساک خرید (Shopping bag)
  • طراحی سربرگ

  گرافیک محیطی (Environmental)
  • طراحی گرافیک محیط داخلی
  • طراحی گرافیک درب ورود

فلسفه طراحی پروژه:

انجمن هنرهای نمایشی ایران، متولی سرپرستی و مدیریت هنرهای نمایشی در ایران است و بعنوان بازوی سیاستگذاری وزارت ارشاد در این حوزه فعالیت می نماید. اصلاح و بازطراحی هویت بصری این مجموعه، ملاحظات بسیاری داشت و بدلیل حساسیتهای مخاطبین آن بصورت تخصصی اجراء گردید.

در طراحی کانسپت این انجمن، از چهره هایی که از دیرباز نماد نمایش است استفاده کردیم. این چهره ها در حالت های مختلف از جمله غم و شادی در طراحی استفاده شده است و خطوط موج دار در تمام عناصر و اقلام هویت بصری ضمن اتصال به یکدیگر که برای یکپارچه سازی استفاده شده، به چهره ها (ماسک ها) می رسند و در انتها نیز برای افزایش اعتبار و وزن لوگوی انجمن هنرهای نمایشی به آن ختم می شوند.

پروژه های مشابه